WASTen

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online dotazy
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online dotazů přes rozhraní systému Centra expertů. Služba Online dotazy je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Komplexní služby
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vybrané odpovědi našich expertů

Pro více vybraných odpovědí klikněte prosím zde

Lze LCA použít pro komunikaci se zákazníky či pro marketing?
Posuzování životního cyklu

Ano, výstupy z LCA se často používají pro reporting, například dle standardu GRI, pro vypracování zpráv třetí strany, EPD. Je to vhodný nástroj podpory konkurenceschopnosti. Řada podniků LCA či EPD používají jako podmínku volby dodavatele.

Navrhujete kromě nových technologických řešení také vylepšení stávajících průmyslových řešení?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, v rámci studií lze posoudit stávající technologie např, z hlediska možností úspory / recyklace vody a dalších surovin. Mohou tak vzniknout na míru připravená technologická řešení přinášející úspory surovin a energií.

Můžou kompostovat i restaurace?
Nakládání s gastroodpady

Ano, existují dnes i moderní kompostovací zařízení, které umí hygienizovat a zpracovat i gastroodpad. Kompostovat lze i v „paneláku“ a je to ideální cesta i pro edukaci dětí, nemusí být odpad odpadem, ale lze s ním dále pracovat.