WASTen

Ing. Tomáš Ocelka, PhD. (E&H services a.s.)

Ing. Tomáš Ocelka, PhD. je předsedou představenstva společnosti E&H services a.s., soukromé technologické a výzkumné společnosti, jejíž činností je úzký, ale velmi specializovaný okruh servisních a poradenských služeb v oblasti analýz perzistentních organických polutantů (POPs) a dalších hormonálně aktivních látek, patřících do skupiny endokrinních disruptorů. Ve své profesní kariéře dlouhodobě působil na VŠB TU Ostrava, v národní referenční laboratoři POP´s.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: