WASTen

Nakládání s gastroodpady

Nakládání s gastroodpady ve stravovacích zařízeních a domácnostech, kompostování.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Kde v současnosti „končí“ potravinové odpady ze stravoven a domácností? Jaké jsou možnosti pro jejich zpracování?

Především je nutné rozdělit potravinové odpady na odpady rostlinného a živočišného původu. Jako základ všeho dalšího využití vzniklého odpadu je jeho správné vytřídění. Odpady rostlinného původu lze kompostovat a z domácností jsou ideálně předávány v bio-odpadu. Pokud tato možnost není a občané nekompostují sami v domácnosti, odpad končí ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad, podobně jako gastroodpad. Ten poté v lepším případě končí na spalovně, v horším na skládce. Pro firmy (restaurace, stravovací zařízení) je zákonná povinnost tyto odpady shromažďovat a předávat oprávněným osobám ke zpracování. Tyto vytříděné odpady jsou zpracovány v bioplynových stanicích nebo na kompostárně.

Můžou kompostovat i restaurace?

Ano, existují dnes i moderní kompostovací zařízení, které umí hygienizovat a zpracovat i gastroodpad. Kompostovat lze i v „paneláku“ a je to ideální cesta i pro edukaci dětí, nemusí být odpad odpadem, ale lze s ním dále pracovat.

Co je pro potravinové odpady nejdůležitější?

Ideálně, aby vůbec nevznikly. Jsou různé cesty, jak předcházet plýtvání potravin - zpracování a skladování potravin optimálním způsobem, neodlučitelná role balení potravin, darování potravinových přebytků apod. A také smysluplné nakupování – při stravování, které je sezónní a lokální také předcházíme potravinovým ztrátám ze zbytečné přepravy a ztrátám z manipulace při skladování.