WASTen

Energetika a energetické využití odpadů

Energetika, teplárenství, spalování, zplyňování, pyrolýza, čištění plynu, čištění spalin, fluidní technologie. Technicko-provozně-ekonomicko-legislativní konzultace v oblastech, viz oblast konzultací.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Jaké technologie se nejčastěji používají pro spalování kalů?

Jsou to fluidní kotel a paro-generátory přednostně se stacionární fluidní vrstvou.

V jakých státech se čistírenské kaly dominantně termicky využívají?

Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.

Patří mezi termické využití kalů i pyrolýza?

Ano, např. v Německu jsou provozovány dvě technologie od firmy Pyreg na materiálové a energetické využití kalů. (ZWECKVERBAND ABWASSERBESEITIGUNG LINZ-UNKEL Umístění: Unkel. Uvedení do provozu: 2015. a ENTSORGUNGSEVERBAND SAAR (EVS) Umístění: Homburg. Uvedení do provozu: 2016.)