WASTen

Ing. Marek Šír, Ph.D.

Ing. Marek Šír, Ph.D. se zabývá zejména aplikovaným výzkumem v oblasti environmentálních technologií, kde se zaměřuje na membránové separační procesy a inovativní sanační technologie. Dlouhodobě působí jako odborník na vzorkování a hodnocení znečištění životního prostředí v rámci mezinárodních projektů podpořených EU Aid a MZV ČR. Marek Šír přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické a jako proděkan fakulty se podílí na rozvoji spolupráce se zahraničními institucemi a průmyslem.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: