WASTen

Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Elementární rozbor materiálů před jeho termickým rozkladem, rozbory jednotlivých získaných frakcí po termickém rozkladu, jejich využitelnost a stanovení optimálních procesních parametrů termického rozkladu.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Patří depolymerace do oblasti termických rozkladů?

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.

Je pravda, že kapalná frakce je okamžitě využitelná jako palivo, nebo jako topný olej?

U kapalné frakce záleží na materiálu, který termicky rozkládáme. Ale všeobecně lze říci, že tyto se kapalná frakce před použitím jako palivo musí podrobit minimálně základní úpravě a to jednak filtraci, odstranění vody, eventuálně odstranění nevhodných sloučenin. Např. síry, těžkých kovů a podobně.

Kde je možné objednat si laboratorní zkoušky předmětného materiálu k posouzení jeho vhodnosti k termickému rozkladu?

Tyto služby provádí ve svých laboratořích společnost ENRESS s.r.o. (viz webové stránky enress.eu).

Jaká je obsluha zařízení na termický rozklad?

Zařízení na termický rozklad je řízeno zpravidla z velínu automaticky za dohledu jedné osoby. Řídicí systém je plně automatický, sleduje několik desítek veličin a v případě jakékoli anomálie, je systém uveden do havarijní činnosti a automaticky se vypne.