WASTen

Posuzování životního cyklu

Zpracování studií zaměřených na posuzování životního cyklu LCA výrobků, služeb i technologií. Zpracování certifikátů Environmentální prohlášení o produktu (EPD, dle ČSN ISO 14025).

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Jsou studie LCA vytvářeny podle nějakého předpisu?

Ano studie LCA se sestavují dle ČSN ISO 14040 či v případě environmentálního prohlášení o produktu dle ČSN ISO 14025 nebo dle relevantního PCR (Product category rules).

Poznám podle LCA, jestli je lepší materiál recyklovat nebo energeticky využít?

Ano, pomocí LCA lze určit, zda environmentální dopady emisí ze spálení a naopak emise, kterým jsme předešli díky energetickému využití odpadu, mají větší environmentální dopady než-li recyklace a následné materiálové využití.

Lze LCA použít pro komunikaci se zákazníky či pro marketing?

Ano, výstupy z LCA se často používají pro reporting, například dle standardu GRI, pro vypracování zpráv třetí strany, EPD. Je to vhodný nástroj podpory konkurenceschopnosti. Řada podniků LCA či EPD používají jako podmínku volby dodavatele.