WASTen

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA (VŠCHT Praha)

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Vladimír Kočí pravidelně přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické, Českém vysokém učení technickém a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě vědeckých projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako děkan fakulty se podílí na rozvoji vzdělávání v ČR.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: