WASTen

Ing. et. Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Katarína Kajánková pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a. s. a také přednáší na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své odborné činnosti se mj. zabývá řešením projektů v oblasti Oběhového hospodářství. Zajímá se o problematiku nakládání a optimálního využití potravinových odpadů a také environmentálními aspekty obalů potravin.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: