WASTen

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D. (ENRESS s.r.o.)

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D. se ve své pedagogické činnosti věnoval problematice povrchově aktivních látek a jejich využití v oblasti stavebnictví. Po skončení pedagogické činnosti se věnuje ve společnosti ENRESS s.r.o. oblasti termických rozkladů přírodních a syntetických materiálů, kde pracuje ve vývoji nových technologií pro termický rozklad materiálů v redoxním prostředí.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: