WASTen

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas spolku WASTen, z.s. , se sídlem Králova výšina 3132/7 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 046 69 053, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9807 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti a její IČO
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, IČO, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí konzultace a/nebo obchodní nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního využití služeb poskytovaných Správcem.
 3. Zpracovávané údaje je možné předat třetí straně („Expertovi“) za účelem poskytnutí konzultace a/nebo obchodní nabídky. S tím uživatel výslovně uděluje souhlas tím, že daného Experta vybere v poptávkovém formuláři.
 4. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies, které slouží k přihlašování uživatelů do systému a kontrole jejich oprávnění.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: office@wasten.cz.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud