WASTen

Ing. Michael Barchánek

Absolvent VŠCHT na katedře technologie vody a prostředí u profesora Maděry. Pestrá terénní praxe (čistírny odpadních vod, vedoucí chemické laboratoře, vodní hospodářství v zemědělské výrobě, práce v dozorovém orgánu, výrobní manažer přední geologické firmy). Zakladatel a první ředitel České inspekce životního prostředí. Ředitel sekce technické ochrany životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, ekologické zátěže) a náměstek ministra životního prostředí. Autor řady technicko/právních expertních stanovisek a zhruba 150 znaleckých posudků.