WASTen

Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Vzorkování, zpracování studií zaměřených na kontaminaci životního prostředí, návrh a realizace experimentů v oblasti čištění a recyklace průmyslových a kontaminovaných podzemních a povrchových vod, výzkum v oblasti sanačních technologií.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Navrhujete kromě nových technologických řešení také vylepšení stávajících průmyslových řešení?

Ano, v rámci studií lze posoudit stávající technologie např, z hlediska možností úspory / recyklace vody a dalších surovin. Mohou tak vzniknout na míru připravená technologická řešení přinášející úspory surovin a energií.

Lze navržené technologické řešení využít i v oblasti PR?

Ano, v dnešní době je úspora materiálů a energií a odpovědný přístup k životnímu prostředí čím dál důležitější, firmy tak mohou prezentovat, že aktivně vyhledávají a realizují projekty přínosné pro životní prostředí.

Lze na základě měření doporučit nápravná opatření na kontaminované lokalitě?

Ano, na základě rozložení koncentrací kontaminantů ve sledovaných matricích životního prostředí, posouzení expozičních scénářů a legislativních limitů lze zodpovědět, zda pobyt na dané lokalitě nebo určitý způsob využití lokality ohrožuje zdraví obyvatel a navrhnout nápravná opatření.