Odpady – Suroviny – Energie. Nekonečné možnosti… Centrum expertů

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online konzultace
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online konzultace přes rozhraní systému Centra expertů. Online konzultace je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Studie a analýzy
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vzorové odpovědi našich expertů

Pro více vzorových odpovědí klikněte prosím zde

Je možné využít úvěr od ČMZRB, a.s. na nákup technologie na energetické využití odpadů?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Malý a střední podnik může při pořízení technologie na energetické využití odpadů využít zvýhodněný bezúročný úvěr od ČMZRB, a.s. v rámci programu Expanze. Výše úvěru je 45% způsobilých výdajů na technologii a je omezena částkou 45 mil. Kč na 1 projekt. Splatnost úvěru může být až 10 let. Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Poznám podle LCA, jestli je lepší materiál recyklovat nebo energeticky využít?
Posuzování životního cyklu

Ano, pomocí LCA lze určit, zda environmentální dopady emisí ze spálení a naopak emise, kterým jsme předešli díky energetickému využití odpadu, mají větší environmentální dopady než-li recyklace a následné materiálové využití.

V jakých státech se čistírenské kaly dominantně termicky využívají?
Energetika a energetické využití odpadů

Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.