Odpady – Suroviny – Energie. Nekonečné možnosti… Centrum expertů

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online konzultace
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online konzultace přes rozhraní systému Centra expertů. Online konzultace je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Studie a analýzy
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vzorové odpovědi našich expertů

Pro více vzorových odpovědí klikněte prosím zde

V jakých státech se čistírenské kaly dominantně termicky využívají?
Energetika a energetické využití odpadů

Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.

Navrhujete kromě nových technologických řešení také vylepšení stávajících průmyslových řešení?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, v rámci studií lze posoudit stávající technologie např, z hlediska možností úspory / recyklace vody a dalších surovin. Mohou tak vzniknout na míru připravená technologická řešení přinášející úspory surovin a energií.

Lze na základě měření doporučit nápravná opatření na kontaminované lokalitě?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, na základě rozložení koncentrací kontaminantů ve sledovaných matricích životního prostředí, posouzení expozičních scénářů a legislativních limitů lze zodpovědět, zda pobyt na dané lokalitě nebo určitý způsob využití lokality ohrožuje zdraví obyvatel a navrhnout nápravná opatření.